Bijstandsuitkering aanvragen

Product informatie

  Omschrijving

  Als u te weinig geld heeft om van te leven, komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Met deze uitkering wordt uw inkomen aangevuld tot een minimale grens. U ontvangt een bijstandsuitkering totdat u weer genoeg inkomen heeft.

  Om een bijstandsuitkering te krijgen, moeten uw inkomen en eigen vermogen (bezittingen zoals uw huis en spaargeld) onder de bijstandsgrens liggen.

  Het aantal personen in uw huishouden bepaalt de hoogte van uw uitkering. Als u met meer mensen in huis woont, kunt u de kosten voor levensonderhoud delen en is uw uitkering lager. Dit geldt niet voor inwonende kinderen tot 21 jaar, studenten en commerciƫle relaties (huurders).

  Aanpak

  De voorwaarden om een bijstandsuitkering te krijgen, zijn onder andere:

  • U en uw eventuele partner hebben niet genoeg geld voor levensonderhoud.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U woont in Nederland.
  • U kunt laten zien dat uw Nederlands goed genoeg is. Of u doet uw best om uw Nederlands te verbeteren.
  • U heeft geen recht op een andere uitkering.
  • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gevangenen of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.

  Als u een bijstandsuitkering heeft, dan gelden ook de volgende voorwaarden:

  • U neemt aangeboden werk aan.
  • U schrijft zich op verzoek in bij een uitzendbureau.
  • U levert op verzoek een tegenprestatie, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.
  • U reist maximaal 3 uur per dag als dit nodig is om werk te krijgen.
  • U doet er alles aan om kennis en vaardigheden te verkrijgen en behouden.
  • U verhuist als het niet mogelijk is om binnen 3 uur (per dag) reizen werk te vinden. U kunt dan ergens anders minimaal 1 jaar aan het werk. De beloning is minstens net zo hoog als de bijstand.
  • U past uw kleding, persoonlijke verzorging of gedrag aan voor het krijgen van werk.
  • U werkt mee aan de ondersteuning die de gemeente u oplegt of aanbiedt gericht op arbeidsinschakeling.

  Wilt u verhuizen naar een andere gemeente? En heeft u een bijstandsuitkering? Dan moet u daar eerst naar werk zoeken.

  Let op

  Vraagt u na 1 januari 2016 een bijstandsuitkering aan? Dan moet u de Nederlandse taal goed kunnenĀ begrijpen, spreken, lezen en schrijven. Had u voor 1 januari 2016 al een bijstandsuitkering? Dan geldt deze taaleis voor u vanaf 1 juli 2016.

  Termijn

  De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

  Contact

  U vraagt een bijstandsuitkering aan via Werk.nl.

  Meenemen

  U vraagt de bijstand aan bij UWV. Dit doet u via de website Werk.nl. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. U vraagt een DigiD aan op www.digid.nl. UWV geeft aan welke documenten u nodig heeft. Als u bijstand aanvraagt, wordt u als werkzoekende ingeschreven bij UWV. UWV kijkt of er werk voor u is. Wanneer u niet meteen aan de slag kunt, stuurt UWV uw bijstandsaanvraag door naar de gemeente. De gemeente bepaalt of u recht heeft op een bijstandsuitkering en hoeveel geld u krijgt.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.