Bijzondere bijstand aanvragen

Product informatie

  Omschrijving

  Bijzondere bijstand is bedoeld voor noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen. Misschien maakt u kosten voor een advocaat (rechtsbijstand). Of heeft u door een ziekte extra hoge kosten die uw (aanvullende) zorgverzekering niet betaalt. Het kan ook zijn dat uw kind een computer nodig heeft voor school. Heeft u dit soort bijzondere kosten? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Of u bijstand krijgt, hangt af van uw inkomen en bezittingen zoals uw huis, auto en spaargeld.

  Aanpak

  De voorwaarden zijn onder andere:

  • U heeft een laag inkomen en weinig vermogen.
  • U kunt de bijzondere kosten niet zelf betalen.
  • Uw kosten zijn noodzakelijk.
  • Uw kosten zijn ontstaan door bijzondere omstandigheden. U kunt dus geen bijzondere bijstand aanvragen voor normale kosten als dagelijkse boodschappen en huur.
  • U heeft geen recht op een andere uitkering of toeslag.
  • De kosten zijn verbonden aan Nederland.

  Kosten

  De gemeente kan de bijzondere bijstand als gift of als lening geven. In de volgende situaties krijgt. U krijgt de bijzondere bijstand als lening als u:

  • zelf voldoende geld heeft om de kosten te betalen
  • had kunnen voorkomen dat u bijzondere bijstand nodig heeft
  • de bijzondere bijstand nodig heeft voor een waarborgsom
  • niet heeft gespaard voor duurzame gebruiksgoederen, zoals een koelkast of wasmachine

  Termijn

  De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

  Contact

  U vraagt bijzondere bijstand aan bij de gemeente.

  Meenemen

  Om bijzondere bijstand aan te vragen, heeft u nodig:

  • bewijs van uw inkomsten uit werk of uitkering
  • bewijs van uw vermogen
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • de rekening van de kosten

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Meer informatie