Burgerlijke stand, uittreksel of afschrift

Product informatie

  Omschrijving

  Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in hun burgerlijke stand. Als u een geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding of partnerschapsregistratie schriftelijk wilt bewijzen, heeft u een afschrift of uittreksel nodig uit de burgerlijke stand. Hiervoor moet u naar de gemeente waar die gebeurtenis plaatsvond. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn, omdat u wilt (her)trouwen. Op een afschrift vindt u alle informatie die in een akte staat. Op een uittreksel staat een gedeelte van de informatie.

  Er zijn verschillende akten waarvan u een afschrift of uittreksel kunt opvragen:

  • geboorteakte
  • overlijdensakte
  • huwelijksakte
  • echtscheidingsakte
  • akte van partnerschapsregistratie
  • akte van beëindiging partnerschap

  Aanpak

  U kunt een afschrift voor iemand anders aanvragen, als u:

  • toestemming heeft gekregen
  • de echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner bent
  • een erfgenaam bent
  • het kind of de ouder bent
  • de vertegenwoordiger bent

  U mag een afschrift ook aanvragen als de akte betrekking heeft op uzelf.

  Kosten

  Een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand kost € 13,20 (tarief 2018). U betaalt dit bij de aanvraag.

  Contact

  Een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand vraagt u aan bij de gemeente. U doet dit bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Een geboorteakte vraagt u bijvoorbeeld aan in de gemeente waar u geboren bent.

  Maakt u hiervoor wel een afspraak?

  Meenemen

  U betaalt het uittreksel of afschrift bij de aanvraag. Neem uw geldige identiteitsbewijs mee.

  Wilt u een afschrift voor iemand anders aanvragen? Dan heeft u nodig:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een schriftelijke machtiging (een brief met handtekening van die andere persoon waarin staat dat u toestemming heeft om dit aan te vragen)
  • een kopie van het geldige identiteitsbewijs van die andere persoon

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  08-02-2018