Inburgeren

Product informatie

  Omschrijving

  Als u in Nederland woont, de Nederlandse taal niet goed spreekt en begrijpt, en geen Nederlands paspoort heeft, moet u inburgeren. U kunt hiervoor een inburgeringscursus volgen. U leert dan Nederlands. Maar ook hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. U zoekt zelf uit waar u een cursus wilt volgen. De cursus wordt afgesloten met een inburgeringsexamen. Haal uw examen binnen 3 jaar. Anders krijgt u geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

  Is het uw eigen schuld dat u geen inburgeringsdiploma hebt? Dan kan de gemeente u een boete geven.

  U betaalt de inburgeringscursus en het examen zelf. Kunt u de cursus en het examen niet betalen? U kunt geld lenen via DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

  Lukt het niet om het examen te halen? Dan kunt u vragen of u het examen niet hoeft te maken. Lees meer bij 'Inburgeringsplicht, ontheffing'.

  Aanpak

  Wanneer geldt de inburgeringsplicht niet

  • als u een Nederlands paspoort heeft;
  • als u 65 jaar of ouder bent;
  • als u jonger dan 18 jaar bent;
  • als u 8 jaar of langer in Nederland woonde en u toen leerplichtig was;
  • als u een diploma, certificaat of een opleiding in de Nederlandse taal heeft gedaan;
  • als u afkomstig bent uit de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER), Turkije of Zwitserland;
  • als u tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk (als expat bijvoorbeeld).

   

  Kosten

  U betaalt zelf de cursus en het examen. Het is mogelijk om geld te lenen via DUO.

  Contact

  Als u moet inburgeren, kunt u met vragen telefonisch of via internet terecht bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

  Heeft u voor 1 januari 2013 gehoord dat u moet inburgeren? En is uw verblijfsvergunning voor 1 januari 2013 afgegeven? Dan valt u nog onder de oude regels. U kunt voor meer informatie contact opnemen met de gemeente.

  Meenemen

  Een inburgeringscursus aanvragen

  Vreemdelingen die na 1 januari 2013 inburgeringsplichtig zijn geworden en inburgeringslessen willen volgen moeten dit zelf regelen en betalen.

   In Tiel en de regio Rivierenland worden deze inburgeringslessen verzorgd door:

   

  Adressen

  DUO - inburgeren

  Postbus 764

  9700 AT Groningen

  (050) 599 96 00

  Wilt u bellen met DUO? Dat kan elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

  Meer informatie