Nederlandse nationaliteit aanvragen via naturalisatie

Product informatie

  Omschrijving

  Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dat kan op 2 manieren: de optieprocedure en de naturalisatieprocedure. De optieprocedure is de snelste manier, maar niet iedereen komt hiervoor in aanmerking. 

  U dient het naturalisatieverzoek in bij de gemeente. De gemeente vertelt u onder andere of u uw oude nationaliteit kunt houden.

  De gemeente stelt daarna een advies op. Dit stuurt zij samen met uw verzoek door naar de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). De IND neemt de beslissing.

  Is uw verzoek om Nederlander te worden goedgekeurd? Dan wordt u uitgenodigd voor een naturalisatieceremonie waar u het naturalisatiebesluit krijgt uitgereikt.

  Aanpak

  Voor naturalisatie moet u onder andere aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent 18 jaar of ouder
  • U heeft 5 jaar voor het verzoek onafgebroken en legaal gewoond in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba met een geldige verblijfsvergunning.
  • U bent ingeburgerd in de Nederlandse samenleving.
  • Er is geen bezwaar tegen uw verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland.
  • U vormt geen gevaar voor de openbare orde, de goede zeden en de nationale veiligheid van Nederland.

  Er zijn uitzonderingen op de termijn van 5 jaar. Kijk voor meer informatie op de website van de IND.

  Kinderen kunnen tot en met 15 jaar met hun ouders mee naturaliseren. Hiervoor zijn de voorwaarden onder andere:

  • Op het moment van de aanvraag wonen uw kinderen in Nederland.
  • Uw kinderen hebben een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd voor een niet-tijdelijk doel.

  Is uw kind 16 of 17 jaar oud? Dan moet uw kind voor de aanvraag minimaal 3 jaar onafgebroken en legaal in Nederland hebben gewoond. 

  Kosten

  De naturalisatieprocedure kost:

  • voor u alleen: € 866,00
  • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 1.105,00
  • voor een minderjarige: € 128,00

  Bent u staatloos? Of heeft u een verblijfsvergunning asiel (document III of IV)? Dan betaalt u:

  • voor u alleen: € 644,00
  • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 884,00

  Kiest u voor Optie? Dan betaalt u:

  • Optie, enkelvoudig € 184,00
  • Optie, gemeenschappelijk € 314,00
  • Optie, mede-opterende minderjarige € 21,00

  U betaalt het bijbehorende bedrag bij uw aanvraag (tarieven 2018).

  Termijn

  Voor de beoordeling en goedkeuring van uw verzoek is maximaal 1 jaar nodig.

  De procedure bestaat uit 3 delen: een deel bij de gemeente en een deel bij de IND en een deel weer bij de gemeente voor de naturalisatieceremonie.

  Contact

  U dient het naturalisatieverzoek in bij de gemeente.

  Voor meer informatie kunt u terecht bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

  Meenemen

  U betaalt voor de naturalisatieprocedure bij de aanvraag. Verder heeft u nodig:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • uw geldige verblijfsdocument
  • uw geboorteakte
  • uw huwelijksakte (alleen als u in het buitenland getrouwd bent)
  • uw inburgeringsdiploma
  • eventueel een rapport van eerste of nader gehoor

  Als de aktes niet in het Nederlands, Engels of Duits zijn, moet u ze laten vertalen door een beëdigd tolk of vertaler. Daarnaast moeten sommige buitenlandse documenten worden gelegaliseerd of een apostille bevatten.

  Adressen

  Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

  Postbus

  088 043 04 30

  De IND is geopend op werkdagen (maandag tot en met vrijdag).

  Veel vragen worden al beantwoord op de website van de IND. Als u er daar niet uitkomt, kunt u uw vraag stellen via Twitter (@IND_NL), het e-mailformulier of telefonisch. Ook kunt u langskomen bij 1 van de kantoren van de IND.