Project kavels Haaften Noord

Product informatie

De gemeente Neerijnen verkoopt vrije kavels via een openbare inschrijvingsprocedure. Recent is het aantal te verkopen kavels aangepast van zeven naar acht kavels. Hierdoor is de oppervlakte van een aantal kavels verkleind. Op de onderstaande afbeelding is de verkaveling van de acht kavels weergegeven.

kavels_Haaften_Noord 

 

1

De percelen maken onderdeel uit van het wijzigingsplan woongebied Haaften-Noord, dat op 5 januari 2016 onherroepelijk is geworden. Daarin hebben de kavels de bestemming 'woongebied', waarin naast vrijstaande woningen ook patiowoningen zijn toegestaan. Realisatie van tweekappers en rijwoningen is niet toegestaan op deze acht percelen.
De prijs van de kavels bedraagt € 278,- per m² (prijspeil 2017, exclusief BTW en bijkomende kosten en rechten). Hieronder wordt verstaan kosten koper. 

Voor de specifieke bouwregels verwijzen wij naar de regels van het wijzigingsplan Haaften Noord. Het plan heeft de volgende codering: NL.IMRO.0304.BPWHaahaaftennoord-1603 en is te benaderen via www.ruimtelijkeplannen.nl

Van de acht kavels, zijn er nog slechts drie beschikbaar. Het betreft kavels 1, 2 en 3. Als u interesse heeft in één van deze kavels, dan kunt u dit kenbaar maken door de bijlage 'inschrijfformulier' in te vullen en toe te sturen naar onderstaande contactgegevens.  Bij de aanmelding wordt gekeken naar de datum van aanmelding, de eventuele wachtrij en beschikbaarheid van de kavels. Vervolgens wordt er contact met u opgenomen om een verkennend gesprek in te plannen.

 

Contactpersoon | Jessica de Vrees
E-mail | jessica.de.vrees@neerijnen.nl
Telefoonnummer | (0418) 65 65 68

 

 

inschrijfformulierluchtfoto_haaften_noord

 Luchtfoto project Haaften Noord

 IMG_4477

IMG_4472