Uittreksel uit basisregistratie personen (BRP) opvragen

Product informatie

  Omschrijving

  Met een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) laat u zien dat u staat ingeschreven bij de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als een woningstichting hierom vraagt. Op een afschrift staat uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en adres. Ook andere gegevens zijn mogelijk. Geef daarom duidelijk aan waarvoor u het nodig heeft.

  Hou ook rekening met het volgende:

  • U kunt een uittreksel voor een ander ophalen. U moet dan wel schriftelijke toestemming hebben (en een geldig identiteitsbewijs van uzelf en van de ander).
  • Er zijn ook andere uittreksels uit de BRP, zoals Bewijs van Nederlanderschap of een Bewijs van in leven zijn.

  Kosten

  Voor een uittreksel uit de Basisregistratie Personen wordt een bedrag van € 10,00 in rekening gebracht (tarief 2018)

  Contact

  U vraagt een uittreksel uit de basisregistratie personen aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

  Wilt u hiervoor wel een afspraak maken?

  Meenemen

  U betaalt uw uittreksel uit de basisregistratie personen bij de aanvraag. Verder heeft u nodig:

  • uw geldige identiteitsbewijs

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  08-02-2018

  Informatie